streda 13. decembra 2017

Dva protichodné tvrdenia o chybách pri pití kávy.

4. Pijete jej príliš veľa

Zdravé je, ak denne vypijete maximálne 5-6 šálok kávy, ktoré zodpovedajú približne 400 miligramom kofeínu. Ak je to viac, môžete si časom privodiť problémy ako sú vysoký krvný tlak, diabetes, úzkosť alebo reflux.

5. Pridávate si príliš veľa cukru

Jednou z najlepších výhod kávy je, že stabilizuje hladinu cukru v krvi a znižuje riziko vzniku cukrovky 2. typu. Ale čo keď pridáte cukor? Ak je to len s mierou, nič sa nedeje a tieto benefity by sa mali zachovať. No niektorí odborníci apelujú na to, aby ste cukor radšej vynechali.

štvrtok 26. októbra 2017

Diabetik a práca

Diabetik a práca


Napísala  Danica Janiaková


Ktorá práca je pri tejto diagnóze vhodná a ktorá nie? Musí diabetik povedať zamestnávateľovi, že má cukrovku? A čo nočné zmeny? Na tieto citlivé otázky odpovedá Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. z diabetologickej, internej a metabolickej ambulancie Human-care v Košiciach.

Skúsenosti našich diabetikov so zamestnávateľmi, žiaľ, nie sú vždy dobré. Vyskytli sa aj prípady, že kvôli svojej diagnóze nedostali prácu, hoci na ňu mali kvalifikačné predpoklady a hoci by ju pri dobrej kompenzácii zvládli.

Jednoznačná je odpoveď len pri práci pilotov, vojakov a hasičov, teda v štátnej službe – na týchto postoch nemôžu pôsobiť diabetici liečení inzulínom. Nevhodná je aj tá práca, pri ktorej sa pracovník ocitá v prostredí, kde sú vysoké alebo naopak, nízke teploty; kde je vystavený vibráciám; pri prácach vo výškach a tam, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti. Pri ďalších povolaniach hodnotí zdravotnú pôsobilosť posudkový lekár so špecializáciou pracovné lekárstvo. Avšak nie každý posudkový lekár – ak nie je zároveň diabetológom – dokáže napísať objektívny posudok pracovnej neschopnosti. Najmä prácu v nočných zmenách posudkoví lekári zvyčajne označujú ako nevhodnú pre diabetikov, hoci pri dobrej kompenzácii ochorenia by to nemusel byť problém. 

Čo musí a čo nemusí povedať diabetik zamestnávateľovi o svojej diagnóze? Zákony nepožadujú striktne, že diabetik musí oznámiť túto diagnózu v práci, rozhodnutie teda ostáva na ňom. Ak má zníženú pracovnú schopnosť, túto skutočnosť musí zamestnávateľovi oznámiť, nemusí však konkretizovať dôvod. Pred nástupom do zamestnania pracovník zvyčajne absolvuje vstupnú lekársku prehliadku. Jej výsledkom je písomné stanovisko lekára (v niektorých prípadoch rozhoduje viacčlenná posudková komisia). Posudok hodnotí, či dotyčný záujemca môže prácu vykonávať, alebo či ju môže vykonávať s istým obmedzením, ktoré v správe musí byť špecifikované. V posudku sa však nesmie písať diagnóza.

Problémy so zamestnaním nemajú len diabetici u nás. V zahraničí je však právne povedomie ľudí väčšie a väčšia je aj vymožiteľnosť práva. Preto sa v niektorých krajinách podarilo diabetikom zamestnať na pozíciách, ktoré ľuďom s touto diagnózou u nás nie sú dostupné. Na druhej strane, diabetik sám musí dbať na to, aby si vybral prácu, ktorá mu neprináša nadmerný stres, nebráni mu pravidelne jesť, ani včas brať lieky, prípadne pichať si inzulín.

Viac informácií o projekte Žijeme na hrane nájdete tu: Život na hrane a Dia dni v lekárňach


Zdroj: www.varimediabetikom.sk

streda 25. októbra 2017

Život s diabetom nemusí byť životom na hrane

Život s diabetom nemusí byť životom na hrane – ochránia vás správne hodnoty cukru v krvi. Aké sú hraničné situácie v živote diabetika? Ktoré hodnoty určujú, či sa jeho ochorenie dlhodobo udrží v stabilizovanom stave bez komplikácií? Život s diabetom nemusí byť životom na hrane, určite je však životom s hranicami. Aj preto sa slovenské pacientske organizácie zapájajú do projektu Žijeme život na hrane.

Počet prípadov diabetes mellitus každým rokom rastie. Viac ako 90 % diabetikov tvoria ľudia s cukrovkou 2. typu. Približne tretina chorých pritom o svojom ochorení netuší. A práve oni skutočne žijú na hrane.Diabetes mellitus v súčasnej dobe postihuje na Slovensku asi 400 000 obyvateľov, ďalších asi 100 000 obyvateľov má tzv. prediabetický rizikový syndróm. Je to jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Pokiaľ nie je dostatočne kontrolované liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov.

Celková predpokladaná dĺžka života je teda u diabetikov skrátená o štvrtinu, v skupine 40 až 60-ročných môže dokonca klesnúť až o 30 – 40 percent. Už to samo o sebe je životom na hrane. Počet nových prípadov ochorenia diabetes mellitus celosvetovo narastá. V súčasnej dobe ním v EÚ trpí 10 % obyvateľov. Pri súčasnom trende vývoja môžeme predpokladať, že do roku 2030 sa podiel pacientov zvýši na 16,6 %. Na Slovensku je to cca 400 000, čo predstavuje 7% z celkového počtu obyvateľstva. Pri súčasnom trende vývoja môžeme predpokladať, že do roku 2030 sa podiel pacientov s cukrovkou na Slovensku zvýši na 15 percent.

Diabetes mellitus je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi vážna je hrozba srdcovocievnych ochorení, ktoré sú u pacientov s diabetom 4- až 8-krát častejšie, ťažšie sa liečia a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu. Hranice bezproblémového života pri diabete určuje správna liečba a životný štýl. Vďaka nim by sa hodnoty cukru v krvi diabetikov mali dlhodobo udržiavať v správnom rozmedzí. Ak tieto hodnoty presahujú určité hranice, prípadne často kolíšu mimo nich, hrozia vážne zdravotné komplikácie, ktoré vedú k invalidite a ohrozujú život pacienta. Život s cukrovkou nemusí byť životom na hrane, ak pacient pozná hraničné hodnoty, ktoré je potrebné dodržiavať a zvládne hraničné situácie, ktoré  choroba môže priniesť. Slovenská diabetologická spoločnosť odporúča diabetikom cieľové hodnoty glykémií v rozmedzí: glykémia nalačno 4,0-7,2 mmol/l a glykémia po jedle 5,0-9,0 mmol/l. Dôležitým hraničným číslom diabetikov je aj hodnota glykovaného hemoglobínu (HbA1c). Jeho hodnota poukazuje na priemernú hodnotu glykémií v období asi 3-4 mesiace pred stanovením.  Vyšetrenie hladiny glykovaného hemoglobínu je najefektívnejšia kontrola diabetu. Cieľová hodnota pre pacientov s diabetom je 6,5 až 7 percent. Ak pacient dosiahne takúto hodnotu, jeho cukrovka je dobre kompenzovaná, diabetes je správne liečený a má nižšie riziko komplikácií cukrovky než pacienti s vyššími hodnotami. Ak však  dosahuje glykovaný hemoglobín vyššie hodnoty ako 7 percent, je čas začať s inzulínovou liečbou. Inzulín je tiež považovaný za najefektívnejšiu liečbu diabetu pri znižovaní vysokých glykémií. Najnovšie lekárske poznatky tiež potvrdzujú, že čím skôr sa pacientovi s diabetom nasadí inzulín, tým úspešnejšie je možné zastaviť rozvoj diabetu a zabrániť vzniku diabetických komplikácií (zlyhanie obličiek, slepota, amputácia dolných končatín, poškodenie ciev). Až 22 percent lekárov však uvádza, že pacienti označujú hypoglykémiu alebo strach z hypoglykémie ako dôvod na prerušenie inzulínovej liečby. Hypoglykémia- príliš nízka hranica cukru v krvi pod 3,3 mmol/l.  Je teda hraničnou situáciou v živote diabetika.

Pacienti sú kvôli tomuto strachu menej ochotní spolupracovať na intenzívnej liečbe, zhoršuje sa dodržiavanie diétnych opatrení aj správnosť a presnosť užívania liekov. Hypoglykémia sa tak paradoxne stáva rizikovým faktorom rozvoja neskorých chronických komplikácii diabetu spôsobených častou hyperglykémiou- vysokými hladinami cukru v krvi. Je preukázané, že u pacientov s diabetom 2. typu sa významne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, čo spôsobuje práve hyperglykémia. Tieto zmeny na cievach postihujú mužov  i ženy s diabetom rovnako, vznikajú v mladšom veku a rýchlejšie než u nediabetikov. Preukázalo sa, že hyperglykémia je jednoznačne samostatným rizikovým faktorom úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia.

foto: Lucia Tomečková

Diagnóza diabetes mellitus pre mnohých znamená predstavu ďalšieho života pod ustavičnou kontrolou. Pacienti majú tiež obavy z bolesti a vážnych zdravotných problémov, ktoré diabetes môže priniesť. Nič z toho sa však nemusí udiať. So správne liečenou cukrovkou sa dá viesť plnohodnotný život. Skorá diagnostika a včasná, správne zvolená liečba spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou dokáže zabrániť vážnym komplikáciám diabetu alebo ich významne oddialiť.

Slovenská diabetologická spoločnosť sa pripája k projektu s názvom Žijeme život na hrane, ktorý podporuje spoločnosť Sanofi. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o možných rizikách zle liečenej cukrovky.“ V roku 2017 sa Slovensko spája v tomto úsilí s Českom a pridáva sa k aktivitám, ktoré organizujú české pacientske organizácie. V deň konania tlačovej konferencie bude v OC Eurovea v Bratislave pripravené špeciálne vyhradené miesto určené na edukáciu širokej verejnosti a meranie glykémie aj glykovaného hemoglobínu u diabetikov. Merania a primárnu edukáciu budú organizovať zástupcovia Slovenského spolku študentov farmácie.  Súčasťou meraní bude krátky dotazník. V mesiacoch november a december odštartuje už 3. úspešný ročník projektu Dia dni v lekárni vo vybraných 15 lekárňach Západoslovenského kraja,“ povedala komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi Ing. Beáta Kujanová.

Termín  – Čas –  Lekáreň
2.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Sv.Lucie, Cintorínska 16, Bratislava
3.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Milosrdní bratia, Nám SNP 10, Bratislava
6.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Astra, Ružinovská 10, Bratislava
7.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Vrakuňa, Rajecká 1, Bratislava
8.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Sofia, Švabinského 17, Bratislava
9.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Rača, Tbiliská 6, Bratislava
13.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Samaria, Hlavná 35, Šamorín
14.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Rákocziho, Rákocziho 3125, Komárno
15.11.2017 8:00 – 14:00 Lekáreň nemocničná – verejná, Duklianskych hrdinov 34, Malacky
16.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Sv.Alžbety, G. Czuczora 1, Nové Zámky
20.11.2017 9:00 – 15:00 lekáreň Dami, Špitálska 13, Nitra
21.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Olmed, Mierovo nám. 6, Senec
22.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Sv.Tadeáša, Holubyho 41, Pezinok
23.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Tilia, SNP 1, Šurany
24.11.2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Vitalita, Líščie údolie 57, Bratislava

Sprievodným programom bude slackline, čiže chodenie po lane. Posilňuje zmysel pre rovnováhu a držanie celého tela. Od klasického lana sa líši tým, že na chodenie sa využívajú dva pevné body medzi ktoré sa naťahujú polyesterové popruhy šírky 25 mm. Laná budú upevnené v blízkosti edukačného miesta v dňoch 24 – 26.októbra 2017. Ako ďalšie aktívne možnosti balansovania na hrane budú pripravené aj bosu podložky, jednokolka, ale aj  handwalking. V dňoch 24 – 26. októbra si tak každý bude môcť odmerať svoje hodnoty cukru v krvi a aspoň symbolicky vyskúšať, aký je život  na hrane s diabetom.

Viac informácií o projekte, ale aj o ochorení nájdete na stránke www.zivotbezcukrovky.sk

Slovenská diabetologická spoločnosť

Copyright © Dalito s.r.o., Všetky práva vyhradené

Diabetik za volantom.

Všetko je možné, len treba dodržiavať nasledovné pravidlá.

Pre istotu na záver zopakujeme ešte raz základné bezpečnostné pravidlá pri vedení motorového vozidla diabetikom:

1. diabetik by mal absolvovať edukáciu u svojho lekára 
2. nosiť v aute glukometer, prúžky a rýchle sacharidy 
3. šoférovať len pri glykémii vyššej ako 5,5 mmol/l
4. v prípade nižšej glykémie užiť sacharidy a počkať 
5. kontrolovať si glykémiu počas jazdy približne 1x za hodinu
6. ak sa počas jazdy motorovým vozidlom vyskytne hypoglykémia, diabetik má :
    a. zastaviť vozidlo najrýchlejšie, ako je to možné
    b. vybrať kľúče zo zapaľovania
    c. odmerať  glukometrom glykémiu a užiť 15 g sacharidov
    d. skontrolovať hladinu glykémie o 15 minút, ak sa neupraví nad hodnotu 5,5 mmol/l, užiť ďalšie sacharidy
7. Po prekonanej hypoglykémii nešoférovať aspoň 45 minút. 

Odkaz

utorok 11. júla 2017

Jeme nekvalitne potraviny, otraviny.

Český test: 18 z 21 potravín v rovnakých obaloch sa v krajinách EÚ líši zložením - Ekonomika - Správy - Pravda.sk https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/435102-jurecka-potraviny-v-rovnakych-obaloch-sa-v-roznych-krajinach-eu-lisia-zlozenim/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Včelí mor sa rozšíril.

Na Slovensku sa rozšíril včelí mor, desiatky včelstiev museli zlikvidovať http://www.ta3.com/clanok/1108948/na-slovensku-sa-rozsiril-vceli-mor-desiatky-vcelstiev-museli-zlikvidovat.html --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

štvrtok 1. júna 2017

Five things of fourth.

5 vecí, ktoré zmenil štvrtý mobilný operátor http://www.fony.sk/clanky/12596-5-veci-ktore-zmenil-stvrty-mobilny-operator --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

piatok 5. mája 2017

Kultúra cestovania a konkurencia v ŽSSR.

Choďte všetci jedným Smerom, iná strana nebude! Píšte všetci modrým perom, iná farba nebude!

http://nasenovinky.sk/article/19334/slovensko-caka-biomasaker-varuju-aktivisti-vyrub-lesov-je-vraj-alarmujuci

WStore or MStore?

Windows Store možná dostane nový název. Pomohlo by to? – Živě.cz http://m.zive.cz/windows-store-mozna-dostane-novy-nazev-pomohlo-by-to/a-187490 --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Chybička se vloudila 😀

Kvůli chybě v Google mapách je norská vesnice každodenně zahlcena návalem turistů – Živě.cz http://m.zive.cz/kvuli-chybe-v-google-mapach-je-norska-vesnice-kazdodenne-zahlcena-navalem-turistu/a-187505 --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

štvrtok 4. mája 2017

Nová cesta? Nový pokus? Či zasa slepá ulička?

Ďalšie telefóny Microsoftu nemusia vyzerať ako telefóny http://www.fony.sk/clanky/12493-dalsie-telefony-microsoftu-nemusia-vyzerat-ako-telefony --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

nedeľa 30. apríla 2017

Stalo to zato, znicit Nokiu! Mrkvosoft. Predavat mozete jedine ak mrkvu. Ta je funkcna i bez sw.

Mobilný Windows je mŕtvy. Microsoft ho v tichosti odstavil | MobilMania.sk http://mobilmania.azet.sk/clanok/124789/mobilny-windows-je-mrtvy-microsoft-ho-v-tichosti-odstavil --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

nedeľa 2. apríla 2017

streda 29. marca 2017

Windows 95 v čase.

Zaujímavosť z histórie: Prečo pracovná lišta vo Windows 95 nevedela zobrazovať čas so sekundami? | Živé.sk http://www.zive.sk/clanok/124087/zaujimavost-z-historie-preco-pracovna-lista-vo-windows-95-nevedela-zobrazovat-cas-so-sekundami --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

FLAME: Odoprave.fail

http://techbox.dennikn.sk/temy/flame-odoprave-fail/

Zvolenská Zapekanka

http://www.uzivaj.si/tajomstvo-zvolenskej-zapekanky-odhalene/

utorok 28. marca 2017

Moto G5 a G5 plus

Lenovo Moto G5 a G5 Plus prichádzajú na Slovensko http://www.fony.sk/clanky/12355-lenovo-moto-g5-a-g5-plus-prichadzaju-na-slovensko --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Najvyšší čas na upgrade hw alebo aspon fw.

Facebook bude podporovať svoje aplikácie už len na Windows 10 | Živé.sk http://www.zive.sk/clanok/124055/facebook-bude-podporovat-svoje-aplikacie-uz-len-na-windows-10 --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

pondelok 27. marca 2017

Diabetes.

Kolísanie cukru zhoršuje diabetes - Slovensko - TERAZ.sk http://www.teraz.sk/slovensko/radime-kolisanie-cukru-zhorsuje-diab/251159-clanok.html --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

streda 22. marca 2017

Smartfón pod značkou VAIO

Pôvodná PC divízia Sony uviedla nový smartfón. Tentoraz s Androidom | MobilMania.sk http://mobilmania.azet.sk/clanok/123943/povodna-pc-divizia-sony-uviedla-novy-smartfon-tentoraz-s-androidom --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

utorok 21. marca 2017

Ochrana včiel. STOP Neonikotinoidom!

AGROREZORT: SR nepovoľuje neonikotinoidy na včelomilné rastliny - Zdravie - TERAZ.sk http://www.teraz.sk/zdravie/mprv-sr-nepovoluje-neonikotinoidy-na-v/249990-clanok.html --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

pondelok 20. marca 2017

Život, diabetes a technológie: Umelý pankreas, zoznámte sa

Život, diabetes a technológie: Umelý pankreas, zoznámte sa: Otváram brožúru "Pán doktor, dostaňte ma pod sedem". Po trinástich rokoch s cukrovkou prvého typu ma už nič neprekvapuje. Zbežne ...

Tomáš Ondriga blog

Ceruzku poprosím

Nedeľný komiks: Operácia kazety [10/2017] - MojAndroid.sk https://www.mojandroid.sk/nedelny-komiks-operacia-kazeta-10-2017/ --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

nedeľa 19. marca 2017

Polícia v Hamburgu pokúpila Lumie pre svojich zamestnancov.

Nemeckej polícii sa zapáčili Lumie. Pobočka v Hamburgu kúpila smartfóny za 100-tisíc | MobilMania.sk http://mobilmania.azet.sk/clanok/123860/nemeckej-policii-sa-zapacili-lumie-pobocka-v-hamburgu-kupila-smartfony-za-100-tisic --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

štvrtok 16. marca 2017

Dia výskum

http://www.glukomer.eu/vyskum-a-vyvoj-diabetu-vo-svete.html

Omnipod dash system

http://www.glukomer.eu/omnipod-dash-system.html

Dia a sport

http://www.glukomer.eu/pohyb-sport

Powerfull tool to develope "own" tief application.

https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fwww%2Exda-developers%2Ecom%2Fdecompile-and-modify-apks-on-the-go-with-apktool-for-android%2F&share_tid=6a26acf47bd23876bf6992ad8b202e59&share_fid=3793&share_type=b Decompile and Modify APKs on the go with APKTool for Android [XDA Spotlight]

streda 15. marca 2017

Konečne úspech.

Historický úspech. Mozog a stroj spolu obojsmerne komunikovali | Živé.sk http://www.zive.sk/clanok/123775/historicky-uspech-vedci-dosiahli-obojsmernu-komunikaciu-mozgu-a-stroja --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Niečo pre audiofilov.

Onkyo Grandbeat DP-CMX 1 - hudobný android s podporou bezstratových audio formátov http://www.fony.sk/clanky/12302-onkyo-grandbeat-dpcmx-1-hudobny-android-s-podporou-bezstratovych-audio-formatov --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

utorok 14. marca 2017

Bombaaaa. Xiaomi.

Xiaomi Concept Space: Češi si poprvé mohou před nákupem vyzkoušet gadgety Xiaomi http://www.mobilmania.cz/clanky/xiaomi-concept-space-cesi-si-poprve-mohou-pred-nakupem-vyzkouset-gadgety-xiaomi/sc-3-a-1337822/default.aspx --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Skvelý nápad.

Jak využít nepotřebnou telefonní budku? Proměnit ji na pidi kancelář – MobilMania.cz http://m.mobilmania.cz/jak-vyuzit-nepotrebnou-telefonni-budku-promenit-ji-na-pidi-kancelar/a-1337828 --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

4ka meni kabat prezlieka sa do oranzova

Orange potvrdzuje: 4ka získa prístup do našej siete tento rok | MobilMania.sk http://mobilmania.azet.sk/clanok/123760/orange-potvrdzuje-4ka-ziska-pristup-do-nasej-siete-tento-rok --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

MS zaplatany

Microsoft opravoval závažné problémy, vydal záplaty | Živé.sk http://www.zive.sk/clanok/123767/microsoft-opravoval-zavazne-problemy-vydal-zaplaty --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Smartfóny s win10 pridu o ďalšiu apku.

Shazam končí s vývojom aplikácie pre Windows 10 vrátane mobilnej verzie http://www.zive.sk/clanok/123736/shazam-konci-s-vyvojom-aplikacie-pre-windows-10-vratane-mobilnej-verzie --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

pondelok 13. marca 2017

Google chce zabiť systém CAPTCHA. Ľudskosť bude overovať novým spôsobom https://www.mojandroid.sk/google-captcha-ludskost-system/ --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

R.I.P. CAPTCHA.

Google chce zabiť systém CAPTCHA. Ľudskosť bude overovať novým spôsobom https://www.mojandroid.sk/google-captcha-ludskost-system/ --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

nedeľa 12. marca 2017

Kto má teda teraz pravdu.

Česi kubánskym liekom liečiť nechcú, MZ SR verí, že pacientom pomôže - Zdravie - TERAZ.sk http://www.teraz.sk/zdravie/cesi-kubanskym-liekom-liecit-nechcu/247660-clanok.html --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Slovensko bude prvou krajinou, kde sa bude testovať Heberprot v EU.

Česi kubánskym liekom liečiť nechcú, MZ SR verí, že pacientom pomôže - Zdravie - TERAZ.sk http://www.teraz.sk/zdravie/cesi-kubanskym-liekom-liecit-nechcu/247660-clanok.html --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Menej cukru a soli v potrvinách!

Ministerstvo zdravotníctva chce v potravinách menej soli a cukru http://www.teraz.sk/zdravie/mz-sr-slovaci-budu-zit-zdravsie-jedlo/248187-clanok.html --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

štvrtok 9. marca 2017

Sony Xperia & Sailfish

https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fxperia%2Ecz%2F7-novinky%2F3069-operac%25CC%258Cni%25CC%2581-syste%25CC%2581m-sailfish-se-podi%25CC%2581va%25CC%2581-do-telefonu%25CC%258A-sony-xperia&share_tid=f1aa221b1ca37c4cbbc8c130bba1639b&share_fid=36473&share_type=b Operační systém Sailfish se podívá do telefonů Sony XPERIA

streda 8. marca 2017

Zaujimava appka

Tip: Orange jednoduchšie - v hlavnej úlohe telefonovanie a správy http://www.fony.sk/clanky/12275-orange-jednoduchsie-v-hlavnej-ulohe-telefonovanie-a-spravy --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Dôležité vitamíny

http://dia.hnonline.sk/922992-najma-na-jar-by-ste-nemali-zabudat-na-dolezite-vitaminy

štvrtok 2. marca 2017

Nabíjateľné batérie

Smartoools MicroBatt - ceruzkové batérie s microUSB konektorom http://www.fony.sk/clanky/12250-smartoools-microbatt-ceruzkove-baterie-s-microusb-konektorom --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Mikroorganizmy

V Kanade objavili najstaršie známe stopy života na Zemi | Živé.sk http://www.zive.sk/clanok/123524/v-kanade-objavili-najstarsie-zname-stopy-zivota-na-zemi --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Bacha na bankové vírusy.

Bankové vírusy sa v Google Play tvárili ako aplikácie na predpoveď počasia | Živé.sk http://www.zive.sk/clanok/123514/bankove-virusy-sa-v-google-play-tvarili-ako-aplikacie-na-predpoved-pocasia --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Trošku z histórie

https://plus.google.com/+PeterTahotny/posts/M6AbAMaQfix?_utm_source=1-2-2

Carpe diem, či Sladký život

Zaužívané polopravdy

piatok 24. februára 2017

Huawei smart watch 2

Migrácia a kolonizácia

Ako dávni migranti zmenili Európsku DNA? Prišli len muži a kone - tech.sme.sk https://tech.sme.sk/c/20467429/ako-davni-migranti-zmenili-europsku-dna-prisli-len-muzi-a-kone.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

utorok 21. februára 2017

Repasovaný Samsung Galaxy Note 7.Zdroj: Androidportal.sk

Zvolenské hradisko

Aj ja chcem robota, ktorý by za mňa platil dane :-)

Mate radi turistiku? Ci prechadzky v lese? Citajte!

Zapojte sa: 


DPH - dobrovoľný (nútený) príspevok (národnému) hospodárstvu

Zrušenie DPH

Pivo delá hezká tela :-)

Zaujimave. V projekte Moto Mods vznikajú zaujímavé príslušenstvá

Rad rozšírení Moto Mods sa rozrastie o vysielačku. Výpadok siete nebude problém | MobilMania.sk 
  

LTE sa rozrastá

Swan pokryl pevným LTE internetom ďalších 14 lokalít http://www.zive.sk/clanok/123252/swan-pokryl-pevnym-lte-internetom-dalsich-14-lokalit --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

piatok 17. februára 2017

Prvé dojmy: Xiaomi Mi Band 2 v redakcii.

Porovnali sme ho s modelom 1S čítajte viac na : http://touchit.sk

Xiaomi Mi Band 2 - najlepší z lacných náramkov

ikona
· · 
Recenzia vodeodolného inteligentného náramku s OLED displejom, snímačom tepu srdca a dvojmesačnou výdržou batérie na jedno nabitie.
Mi Band 2 je v poradí už tretím inteligentným náramkom od Xiaomi. Najväčšou zmenou oproti predchodcom je pridanie OLED displeja. Náramok teda konečne dokáže zobraziť čas a niekoľko ďalších údajov a som zvedavý, či sa to odrazí na výdrži.

Základné parametre:
Rozmery 16 x 40 x 11 mm, hmotnosť 7 g + 12 g remienok (overené), 0,42'' OLED displej, batéria Li-Po 70 mAh, vodeodolnosť IP67, Bluetooth 4.0 BLE.

Obsah balenia:
Xiaomi Mi Band 2, gumový remienok, USB kábel s kolískou, dokumenty.

Xiaomi Mi Band 2


Na smartfónoch a tabletoch môžete všetky obrázky v článku priblížiť pomocou dvoch prstov. Na počítači môžete obrázok klikom presunúť do popredia a šípkami na klávesnici preskočiť na ďalší.


Xiaomi Mi Band 2

Na Mi Band s displejom som čakal dva roky. Modely 1 a 1S boli zaujímavé, ale neumožňovali zobraziť akúkoľvek informáciu ani čas. Tento nedostatok Mi Band 2 napráva, no možnosti zobrazenia sú limitované. Na podrobnú notifikáciu z aplikácie môžete zabudnúť (napríklad znenie e-mailu či messengerovej správy).

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Čiernobiely OLED displej zobrazí čas, dátum a aktuálny stav batérie. Nechýba ani meranie a zobrazenie aktivít, konkrétne počet krokov, prejdená vzdialenosť, spálené kalórie a tep. Mi Band 2 totiž poteší aj senzorom pre meranie pulzu, ktorý sa prvýkrát objavil v modeli 1S.

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Náramok sa skladá z dvoch častí - tela a remienka. Telo je plastové s vystupujúcou sklenenou časťou. Dva pozlátené piny určené pre nabíjanie sa nachádzajú na jednom z vrcholov. Na spodnej strane sa nachádza snímač tepu.

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

V balení nájdete remienok čiernej farby s príjemnou gumovou textúrou. Obvod remienku sa dá jednoducho nastaviť. Telo Mi Band je potrebné do náramku jemne vtlačiť. Dokúpiť si môžete aj iné farebné varianty a dostupné sú i kožené a kovové verzie. Za to Xiaomi chválim.

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Moje dojmy zo spracovania a používania Mi Band 2 sú pozitívne. Náramok je veľmi ľahký, počas dňa zabudnete, že ho máte na ruke. Odporúčam tiež siahnuť po ochrane displeja. Aby som pri používaní nepoškriabal displej, kúpil som z Aliexpress ochranné sklo. Stálo ma menej než jeden dolár.

Náramok ovládate pomocou kapacitného tlačidla pod displejom, podobne ako hodinky Razer Nabu Watch. Tento spôsob je jednoduchý a rýchly. Jedinou nevýhodou je nutnosť preklikať sa celým zoznamom, ak omylom preskočíte hodnotu, ktorú ste chceli zobraziť.

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Ak vám na pripojené zariadenie príde notifikácia, zariadenie zavibruje. Na displeji sa zobrazí ale iba jednoduchá ikona APP. Táto skromná funkcia je pre mňa najväčším sklamaním.

Na spárovanie a synchronizáciu náramka s mobilom slúži aplikácia Mi Fit. S tou sme sa už stretli pri inteligentnej váhe Mi Smart Scale. Mi Band 2 odosiela do aplikácie záznamy spánku, merania pulzu, počet krokov a vzdialenosť. Všetky tieto hodnoty sú prehľadne zaznamenané a vy si tak môžete sledovať svoju aktivitu počas dňa.

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Aplikácia vás dokáže odmeniť, ak niekoľko dní po sebe splníte stanovený ciel, napríklad 10 000 krokov. Náramok môže slúžiť aj na odomknutie vášho smartfónu alebo ako budík. Nastaviť si môžete upozornenie na nečinnosť, keď ste sa vyše hodiny nehýbali. Ak na sledovanie svojich aktivít používate Google Fit, môžete si kroky a záznamy spánku s touto aplikáciou synchronizovať.

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

Počas používania Mi Band 2 bola aplikácia Mi Fit aktualizovaná a pribudlo v nej meranie behu.Táto funkcia vám zmeria priemernú rýchlosť behu, zobrazí trasu na mape a neustále meria pulz. Aplikáciu Mi Fit som chválil už pri recenzii inteligentnej váhy Xiaomi a moja spokojnosť naďalej pretrváva. Pekná grafika a prítomnosť slovenčiny ju robia veľmi príťažlivou. Len mi prekážalo, že do náramku dokáže poslať upozornenia iba z piatich aplikácií.

Xiaomi Mi Band 2

Xiaomi Mi Band 2

V úvode som spomenul, či bude mať prítomnosť displeja negatívny vplyv na výdrž batérie. Neviem ju porovnať s predchodcami Mi Band 1 a 1S, ale výdrž Mi Band 2 je výborná. Náramok mi ukázal 50 % batérie až po 26 dňoch používania. Mal som zapnuté notifikácie z aplikácií, sledoval som spánok aj prejdenú vzdialenosť a asi dvadsaťkrát som si odmeral tep. Pri menej náročnom používaní by sa zrejme dali prekročiť aj dva mesiace. Mi Band 2 preto za výdrž na jedno nabitie veľmi chválim. Netreba však zabúdať, že pri zapnutej aktivácii displeja pohybom ruky bude výdrž kratšia.

Výhody:
+ cena
+ kvalitné spracovanie
+ výborná výdrž batérie
+ prepojenie s aplikáciou Mi Fit
+ OLED displej
+ odolnosť voči vode s certifikáciou IP67

Nevýhody:
- chýba GPS
- pri upozornení z pripojeného zariadenia sa zobrazí iba slovo APP

Orientačná cena: 50 €
Reklama:
Záver
Xiaomi vyrobilo ďalší lákavý produkt. Nový model Mi Band 2 pokračuje tam, kde predchodcovia skončili. Nepotrebujete brať do ruky smartfón, aby ste sa pozreli, koľko krokov ste prešli alebo aký máte pulz. Za mínus pokladám správu notifikácii z pripojeného zariadenia a vysokú cenu v slovenských e-shopoch. Zo zahraničia sa dá objednať aj za necelých tridsať eur.


Zdroj: www.fony.sk

streda 15. februára 2017

Inkognito. Uzučka hranica medzi vkusom a nevksom.

Z príjemnej zábavy úplný nevkus a hnus.
Majú toho už účinkujúci dosť? Alebo im stúpla sláva do ... Ako veľmi málo stačí aby sa z príjemnej zábavy stal absolútny vrchol nevkusu. Prestrelili .... Som zvedavý, ako a či sa to prejaví na výsledkoch hlasovania OTO.

Vincze zasa mediálnou hviezdou.

Vincze je spokojný, zasa je pred kamerami a mediálna hviezda. Už dlho, veľmi dlho bolo okolo neho ticho.
Nech sú spolu šťastní

utorok 14. februára 2017

piatok 10. februára 2017