utorok 9. februára 2016

…o krok bližšie ku klinike

…o krok bližšie ku klinike
Dňa 25. januára 2016 boli publikované dve výnimočné práce v prestížnych časopisoch Nature Biotechnology „Combinatorial hydrogel library enables identification of materials that mitigate the foreign body response in primates“ a Nature Medicine „Long-term glycemic control using polymer-encapsulated human stem cell-derived beta cells in immune-competent mice“.
Prvý z menovaných článkov popisuje vskutku jedinečný kombinatorický prístup v modifikácii hydrogélov používaných pre potreby enkapsulácie pankreatických ostrovčekov, kedy bolo pripravených takmer 800 chemických derivátov alginátu. Tieto deriváty boli systematicky študované na schopnosti tvoriť hydrogély pre potreby enkapsulácie, a tie, ktoré tieto vlastnosti vykazovali boli následne testované v zvieracích modeloch na posúdenie ich biokompatibility. Nakoľko pre koncept enkapsulácie pankreatických ostrovčekov je miera imunitnej odpovede samotným materiálom zásadná, takéto robustné testovanie materiálov prinieslo nové poznatky o vzťahu funčných modifikácii polymérnych materiálov a ich tolerovateľnosti v hostiteľskom organizme. Z takmer 800 derivátov boli vyselektované 3 konkrétne deriváty, ktoré v prostredí in vivo výrazným spôsobom zredukovali imunitnú reakciu a to nielen u hlodavcov ale i u primátov. Tieto materiály tak predstavujú horúcich kandidátov na rozsiahlejšie testy na primátoch ako predklinickom zvieracom modeli.
Druhý článok je ešte kľúčovejší, nakoľko poukazuje na fakt, že v laboratórnych podmienkach „vyrobené“ bunky produkujúce inzulín, ktoré podobne ako zdravé ß-bunky spontánne respondujú na glukózový stimul, sú schopné prinavrátiť glykemickú kontrolu v diabetických myšiach. Inými slovami, tento článok, aj keď len na myšom modeli, ukazuje, že je možné v laboratórnych podmienkach vyrobiť funkčné „ß-bunky“ a tie sú schopné po enkapsulácii a následnej transplantácii nahradiť nefunkčný pankreas a zabezpečiť tak kontrolu nad hladinou cukru. Jedná sa o revolučný poznatok, nakoľko tieto prvotné výsledky poukazujú na možnosť, že v blízkej budúcnosti bude k dispozícii neobmedzený zdroj funkčných buniek pre potreby transplantácie.
Experti v rámci JDRF a Chicago Diabetes Projektu, ktorých je Ústav polymérov SAV projektovým partnerom, tak opať rozvírili hladiny výskumu na poli enkapsulácie pankreatických ostrovčekov pre liečbu cukrovky typu I a priniesli veľmi hodnotné poznatky, od ktorých sa očakáva výrazný posun tohto konceptu ku klinike.
linky:
http://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3462.html
http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.4030.html
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/remarkable-new-method-switches-diabetes-may-lead-future-without-insulin
v Aktuality, Veda dňa 09/02/2016.
Zdroj: http://www.cukrovkanf.sk/

Co je geocaching? Celkom funny pohlad.

http://www.dailymale.sk/articles/geo-co_3623

nedeľa 7. februára 2016

V.O. by prezident SR

Prezident založil internetovú stránku verejná objednávka - Internet - ITnews.sk http://www.itnews.sk/spravy/internet/2016-02-03/c173813-prezident-zalozil-internetovu-stranku-verejna-objednavka?utm_medium=rss&utm_source=feedreader --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

Mor ho!

Vo Francúzsku to vrie! VIDEO Zakázaná demonštrácia proti migrantom, dav rozháňala polícia | Topky.sk v mobile http://m.topky.sk/cl/1000851/1526479/Vo-Francuzsku-to-vrie--VIDEO-Zakazana-demonstracia-proti-migrantom--zatkli-aj-exsefa-legie --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

piatok 5. februára 2016

Paradny trip.

Cez 5 chotárov individuálne. - Milan Removčík (blog.sme.sk) http://removcik.blog.sme.sk/c/401091/cez-5-chotarov-individualne.html?ref=rss --- News Suite bit.ly/newssuiteapp

utorok 2. februára 2016

Sporenie. Ukladam si? Nesporim!

Hnacím motorom pre sporenie je vlastné rozhodnutie a pevná vôľa | oPeniazoch.sk http://m.openiazoch.zoznam.sk/cl/164144/Hnacim-motorom-pre-sporenie-je-vlastne-rozhodnutie-a-pevna-vola --- News Suite bit.ly/newssuiteapp