sobota 9. februára 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Aktuality - Smútočné oznámenie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Aktuality - Smútočné oznámenie
So smútkom Vám oznamujeme, že v stredu ráno 6.2.2013 zomrel po krátkej chorobe doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc. Slovensko prišlo o jedinečného odborníka v chove oviec a kôz, nekompromisného pedagóga a vzácneho človeka. Posledná rozlúčka s docentom Egonom Gyarmathym bude v sobotu, 9.2.2013 v Krematóriu na Cabajskej ceste v Nitre o 11.00 hod.
Egon Gyarmathy sa narodil na Orave vo Veličnej 24. marca 1934. Sudičky mu dali do vienka lásku k prírode a zvieratám. Bol vynikajúcim športovcom, hrával futbal, v zime lyžoval, bol členom Horskej služby. Po úspešnom absolvovaní Vysokej škole poľnohospodárskej pôsobil vo výskume a v praxi, nakoniec sa však vrátil na školu kde bol dlhé roky asistentom. Všetok svoj čas venoval chovu oviec a chovateľom, chodil do chovov, bonitoval a pomáhal odbornými radami. Bol aktívny nielen vo výučbe, ale aj v publikačnej činnosti, poznali ho vedci, výskumníci, odborníci a chovatelia aj v zahraniční. Dvakrát bol služobne v Kórei. Po prevrate obhájil v socialistickom režime zastavenú docentskú prácu. Zameral sa na šľachtenie a plemenitbu oviec so zvyšovaním produkcie mäsa, bol garantom mäsového programu šľachtenia na Slovensku. Zároveň aktívne pôsobil v oblasti chovu kôz, sledoval mliekovú úžitkovosť, dokonca sám pôsobil ako kontrolný dôverník. Celý život zasvätil poľnohospodárstvu, študentom. Bol veselý, obľúbený v spoločnosti, pomáhal nezištne druhým. Bol nekompromisný a vďaka jeho prístupu vychoval mnohých študentov, ktorí sa stali dobrými odborníkmi a praktikmi v chove oviec. Mnohí jeho študenti a diplomanti stále pôsobia na družstvách a poľnohospodárskych podnikoch. Bol jediným docentom na Slovensku, ktorí skončil vysokú školu poľnohospodársku a obhájil titul docent so špecializáciou na chov oviec a kôz. Doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc. bol nositeľom viacerých vyznamenaní rezortu pôdohospodárstva. V roku 2007 počas výstavy Agrokomplex dostal najvyššie rezortné vyznamenanie - Zlatú medailu Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Česť jeho pamiatke.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára